Tuesday, November 27, 2018

யாழ். பல்கலையில் உணர்வு எழுச்சியுடன் மாவீரர் நாள் சுடர் ஏற்றப்பட்டது! (Video)

SHARE

தமிழ் மக்களின் உரிமைக்காய் ஆயுதமேந்தி உயிர்நீத்த மாவீரர்களை நினைவு கூர்ந்து, யாழ் பல்கலையில் உணர்வு எழுச்சியுடன் மாவீரர் நாள் சுடர் ஏற்றப்பட்டது.

அந்தவகையில் பல்கலைக்கழகத்தில் மாலை 6.05 மணிக்கு மாவீரர்களை நினைவுகூர்ந்து மலர்களை தூவியும், மலர்மாலைகளை அணிவித்தும், தீபங்களை ஏற்றியும் மாணவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தியிருந்தனர்.


SHARE