Saturday, February 23, 2019

இலங்கையின் தலைசிறந்த பாடசாலைகளின் பட்டியலில் இடம்பிடித்த யாழ்ப்பாணப் பாடசாலை!

SHARE

இலங்கையின் சிறந்த பத்து பாடசாலைகளில் ஒன்றாக யாழ்ப்பாணம் வேம்படி பெண்கள் உயர்தர பாடசாலை இடம்பிடித்துள்ளது.

குளோபல் தரவரிசை என்னும் ஆங்கில ஊடகம், ஆசியாவிலுள்ள பல்வேறு விடயங்களையும் தரவரிசைப்படுத்தி வருகிறது. இலங்கையிலுள்ள அரச பாடசாலைகளின் தரவரிசை பட்டியலையும் அது வெளியிட்டுள்ளது.பாடசாலை மாணவர்களின் பெறுபேறு, பாடசாலை பௌதீக வளம், ஆராய்ச்சி முறைமை, இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகள் உள்ளிட்ட பலவேறு விடயங்களின் அடிப்படையில் இந்த தரவரிசை பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையின் சிறந்த அரச பாடசாலைகள் பட்டியலில் வடக்கிலுள்ள ஒரேயொரு பாடசாலை இடம்பெற்றுள்ளது. பட்டியலில் பத்தாவது இடத்தை வேம்படி பெண்கள் உயர்தர பாடசாலை பெற்றுள்ளது. பட்டியலில் உள்ள ஒரேயொரு தமிழ்மொழி மூல பாடசாலையும் இதுவே.

விசாகா வித்தியாலயம், ரத்னவாலி பாலிக வித்தியாலயம், தேவி பாலிக வித்தியாலயம், ரணபிம ரோயல் கல்லூரி, பண்டாரநாயக்க மத்திய கல்லூரி, வெயாங்கொட, பாணந்துறை பாலிக வித்தியாலயம், அநுராதபுரம் மத்திய கல்லூரி, ஹொரண தக்சில மத்திய கல்லூரி, புஷ்பானந்தா பெண்கள் கல்லூரி ஆகியவையே இந்த பட்டியலில் இடம்பிடித்த கல்லூரிகளாகும்.
SHARE