Wednesday, March 6, 2019

ஐனாதிபதியின் செயற்திட்டங்களின் யாழ்,கிளிநொச்சி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராக அங்கஜன் நியமனம்!

SHARE

ஐனாதிபதியின் செயற்திட்டங்களின் யாழ் மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராக அங்கஜன் இராமநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஐனாதிபதி அலுவலகத்தின் தலைமையின் கீழ் தேசியரீதியில் செயற்படுத்தப்படும் கிராமசக்தி , சிறுநீரக நோய்த்தடுப்பு . போதைப்பொருள் தடுப்பு , பிள்ளைகளைப் பாதுகாத்தல் , சுற்றாடல் பாதுகாப்பு , தேசிய உணவு உற்பத்தி , ஸ்மார்ட் ஸ்ரீ லங்கா மற்றும் நிலைபேறான நோக்கு முதலிய நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் யாழ்ப்பாணம் , கிளிநொச்சி மாவட்டங்கள் மற்றும் அம்மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சகல பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளதும் ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் கருத்திட்ட ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள  ஐனாதிபதி அவர்களின் ஆலோசனைக்கமைய  ஐனாதிபதி செயலகத்தால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் இராமநாதன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.


SHARE