Tuesday, March 19, 2019

மாங்குளத்தில் ஆதிசிவனுக்கு திருக்குடமுழுக்கு! (Video)

SHARE

மாங்குளம் சிவஞான சித்தர் பீட வளாகத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஆதி சிவனுக்கு 17.03.2019 அன்று  செந்தமிழில் திருக்குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.

அகில இலங்கை சைவ மகா சபையால் மேற்படி "ஆதி சிவன்" புதிதாக நிர்மானிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.SHARE